Nový SKI: jiná grafika, nové možnosti

"Cítili jsme, že náš magazín po téměř dvaceti letech své existence potřebuje víc než pouze drobnou inovaci; proto jsme se rozhodli k radikální změně jeho podoby," říká šéfredaktor Ondra Katz. Upravovalo se téměř vše. Drobně pozměněna byla podoba loga, pracovalo se samozřejmě s úpravou titulní stránky i s používanými písmy. "Logo SKI magazínu má svoji historii, a proto jsme se v jeho případě rozhodli jen pro drobné úpravy v zaoblení písmen S a K. Naopak zcela nová je typografie uvnitř časopisu, použity jsou pouze dva druhy fontů – patkový Chaparral a bezpatkový Frutiger, které však nabízejí dostatek řezů, aby dodaly časopisu pestrost a život," vysvětluje Petr Skácel ze studia DDmen.

Nová podoba SKI magazínu se samozřejmě snaží maximálně reagovat na proměnu vašich čtenářských preferencí, které způsobují především internetová média. Standardizované grafické prvky u mnohých článků upozorňují na dodatečný obsah dostupný na internetu. Svoji pevnou vizuální polohu mají také komentáře sportovců převzaté ze sociálních sítí nebo blogy známých osobností. %BOX chci_vic right%Ruku v ruce se změnou podoby jsme inovovali i obsahovou část, vznikla například pravidelná rubrika SKI exclusive. V té budeme představovat vše, co se týká zimy, hor, a bude vznikat téměř bez ohledu na jakékoliv finanční bariéry. Úplně nově jsme také pojali propojení našeho časopisu s internetovým portálem www.SKImagazin.cz. Viz. vložený infobox.

Proměna nového SKI magazínu je jednou z největších, kterou časopis prošel v posledních letech. "Důležitá témata dostávají podstatně větší prostor, jde se u nich do hloubky; po celou dobu tvorby nové podoby jsme mysleli na to, aby byl časopis přehledný a měl nádech řekněme výjimečnosti. Maximálně se snažíme pracovat z obrazovým materiálem, fotografie zasněžených hor a borců, co to s lyžemi opravdu umí, jsou přece tou nejlepší reklamou na zimu," uzavírá Petr Skácel.

(Visited 1 times, 1 visits today)