Salomon Nordic Sunday obsadil o víkendu Bedřichov

Salomon Nordic Sunday je série devíti otevřených rekreačně-sportovních akcí v běhu na lyžích. Závody se konají v neděli po každé na jiných, označených tratích. K výběru jsou vždy dvě vzdálenosti – MINI nebo MEGA – a dva styly – KLASICKÝ (CL) nebo LIBOVOLNÝ (FT). Na Salomon Nordic Sunday jsou samozřejmostí takové věci jako elektronické měření času, ceny značky SALOMON pro vítěze v plánovaných 40 kategoriích (celková hodnota cen činí více než 50 000 PLN) a po každém závodě losování hodnotných cen ze všech účastníků.

  • Podmínkou účasti je registrace 1) Zájemce o účast zašle na adresu organizátora vyplněnou přihlášku, uveřejněnou na internetové stránce: www.sns-nartybiegowe.pl, www.stacja-jakuszyce.pl (organizátor doporučuje registraci on-line), nebo se osobně přihlásí v kanceláři závodů, která je v půjčovně STACJA JAKUSZYCE.
  • Přihláška k sérii SNS – Salomon Nordic Sunday se vyplňuje pouze jednou. Přihláška platí na všechny závody, kterých se účastník zúčastní.
  • V případě startu mládeže mladší 18 let je vyžadován souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, potvrzený podpisem.
  • Je nutné uhradit startovné ve výši 40 PLN včetně DPH v termínu do 5 dní před termínem akce. Startovné zaplacené později činí 50 PLN včetně DPH (doporučuje se  bankovní převod na bankovní účet organizátora). Startovné den před závodem a v den akce může být zaplaceno výhradně v hotovosti v kanceláři závodů. Startovné zaplacené mezi 9.00–10.00 hod. v den akce činí 60 PLN včetně DPH.
  • Veškeré informace o Salomon Nordic Sunday naleznete na http://www.sns-nartybiegowe.pl/hlavni-strana

Místo akce:

1. závod          19. 12. 2010 – zahájení sezony – Jakuszyce
2. závod          16. 1. 2011 – Bedřichov
3. závod          23. 1. 2011 – Jakuszyce
4. závod          30. 1. 2011 – Salomon Nordic Sunday „Běh bez hranic“, start Harrachov – cíl Jakuszyce
5. závod            6. 2. 2011 – Salomon Nordic Sunday „Běh horníků“ Rybnica Leśna – Andrzejówka
6. závod          13. 2. 2011 – Duszniki Zdrój
7. závod          20. 2. 2011 – Jakuszyce
8. závod          27. 2. 2011 – Jakuszyce
9. závod          20. 3. 2011 – Jakuszyce – ukončení sezony

Náhradní termín 27. 3. 2011

(Visited 1 times, 1 visits today)