Konference České golfové federace 2023 – změny stanov a výše poplatků

Konference České golfové federace 2023 – změny stanov a výše poplatků

Foto: Getty Images

Na řádnou konferenci České golfové federace 2023 dorazilo 101 delegátů. Po nezbytných formalitách se postoupilo k bodům programu. Bylo jich mnoho, přivítali se členové Síně slávy, schvalovaly se formality, zprávy výboru a komisí.

Nejvýznamnější diskuse se rozvinuly okolo rozpočtu, okolo změny výše členských poplatků a úpravy stanov. Byla nově zvolena rozhodčí komise.

Několik delegátů navrhlo změnu obchodního působení federace a změny ve využívání finančních prostředků. Ze strany ČGF diskuse s rozvahou moderovali viceprezident Karel Čelikovský, generální sekretář Aleš Libecajt a hospodářka Marie Stilerová. Do diskuzí vstupoval i prezident federace Vratislav Janda. U poplatků apeloval na nutnost zvýšení s tím, že jsou již mnoho let na stejné výši. Argument podpořil také přítomný past president Zdeněk Kodejš.

Úprava stanov byla schválena v podobě, jak ji navrhl výbor federace. Diskuse okolo poplatků byly dlouhé, ale korektní. Nakonec byly navýšeny o stovku, na 400 korun u dospělého člena klubu.

Autor: Petra Vorelová

(Visited 63 times, 1 visits today)