Nejbizarnější golfová pravidla

Nejbizarnější golfová pravidla

Co se stane, když vám had strčí do míčku, nebo když se vám podaří trefit kaktus? Vypadá to, že tvůrci golfových pravidel mysleli skoro na všechno.

Otázkou je, kdo vlastně pravidla v golfu vymýšlí. „Tvorba golfových pravidel je stále nekončící proces. V době platnosti Pravidel (současná platí od 1. 1. 2019, nové vydání se očekává 1. 1. 2023) se shromažďují podněty a po diskuzích se mohou implementovat do Pravidel. Jak už bylo řečeno, je pro většinu světa golfovou autoritou R&A, pro obě Ameriky USGA. Na základě domluvy mezi oběma organizacemi Pravidla vznikají a pak jsou vydávána,“ prozradil mezinárodní rozhodčí Vítězslav Štrouf.

Takže pokud někdo dá třeba podnět, že se často trefuje do kaktusu, a co s tím má dělat, vznikne pravidlo, jak při hře řešit i takovou záludnost. A v pravidlech se říká, že pokud vám míček skončí pod kaktusem, můžete si obalit ruku nebo nohu při odpalu ručníkem. Ale rozhodně nemůžete obalit ručníkem kaktus. To pravidla zakazují.

A věděli jste, že když se trefíte míčkem do klubovny, můžete si otevřít okna a dveře a beztrestně odpálit míček zpátky na férvej. Ale tak úplně jednoduché to zase není.

„Záleží na tom, jaký status má daná klubovna. Například v Berouně je klubovna v autu, takže míč zahraný do klubovny, případně na terasu, je v autu. Ovšem na hřišti v Karlových Varech je klubovna nedílnou součástí hřiště. Tedy při Mezinárodním mistrovství České republiky v roce 2018 nastala situace, že hráč přestřelil green osmnácté jamky a ocitl se v klubovně. Následně se rozhodl hrát skrze otevřené dveře na green, což se mu povedlo a dvěma paty dokončil jamku,“ řekl nám mezinárodní rozhodčí.

Zdroj: Getty Images

A co se stane, když máte při hře kolizi se zvířetem? Pravidla na to samozřejmě také myslí, a to dokonce konkrétně. Občas se totiž může stát, že máte opravdu smůlu a narazíte při hře na hada. Pravidlo 23/6, že nemůžete hýbat živým hadem – pokud si vám třeba lehne na míček. Ale pokud je had mrtvý, můžete ho zvednout, odhodit někam pryč a v klidu si odehrát míček. Otázkou je, jak by bylo bráno, kdybyste hada zabili. Míček doletěl k živému hadovi, odletěl od mrtvého…

Ohledně zvířat je to vždy celkem složité. „Pokud mi míč v klidu posune zvíře (z hlediska Pravidel vnější vliv – Pravidlo 9.6, strana 81 – 82), není to trestné a míč se musí vrátit na původní místo. Pokud přesně nevím pozici, musí se odhadnout. Platí i v případě, když míč nebyl nalezen. Ovšem je určitě nasnadě otázka, zdali opravdu zvíře míč odneslo. Musí být jisté nebo téměř jisté, že zvíře míč odneslo. Tedy musí dojít k nějakému prokázání, že to tak bylo. Například svědectvím někoho, kdo to viděl „nablízko“. Nejen, že jsme my na vzdálenost 150 metrů viděli, jak tam pobíhá v okolí pes. Obzvláště když míč byl někde v rafu (kde taky mohl být ztracen). Stejné je to i s tím, když vám míček sní pes nebo jiné zvíře. Musí to být potvrzené,“ vysvětluje Vítězslav Štrouf.

Zvířata nejsou na golfu tak běžná, ale co se týče větru, je to horší. Ten je prostě všude. A co když nám prostě sfoukne míček někam pryč?

„Záleží na pozici na hřišti odkud vítr míč odfoukne. Většinou se musí přijmout pozice kam vítr (tedy přírodní silou) míč odfoukl. Mám-li štěstí, že z autu odfoukl na férvej, hraju z férveje. Pokud obráceně, mám „Smolíčka“ a jsem v autu. Pouze na greenu platí trošku odlišné posuzování. Pokud už byl míč jednou označen, zvednut a zase vrácen na green (tedy byla známa jeho poloha) pak se míč musí vrátit na toto známé místo (co nejblíže) (Pravidlo 9.3, strana 79 českého plného znění). Kdybych tak neučinil a hrál bych z nové pozice míče, pak bych hrál z nesprávného místa pod trestem dvou ran,“ říká mezinárodní rozhodčí.

Zdroj: Getty Images

Pravidla myslí opravdu na vše, protože je v nich ukotveno i to, co se stane, pokud vám míček skončí v ovoci. Je jedno, jestli zahrajete do jablka, pomeranče nebo švestek. Z toho nevyjdete bez trestu. Buď musíte balon/ovoce zahrát tak, jak je, nebo prohlásit míček za nehratelný.

Zpět ale k něčemu praktičtějšímu, než je svačina na hřišti.

Co se stane, když trefím při hře jiného hráče? Je to nemilé, ale děje se to. „Kromě toho, že bych měl mít pojištění újmy jiné osobě, abych mohl platit škody hráči způsobené? Z hlediska pravidel je to stejné, jako když trefím jakoukoliv jinou „závadu“. Tedy míč se hraje z pozice, kde se zastavil,“ prozrazuje Vítězslav Štrougal.

Co se stane, když zahrajete cizím míčkem? „Touto situací se zabývá Pravidlo 6.3c, strana 61 – 62. Zahrál jsem nesprávným míčem, tato rána se nepočítá a dostávám všeobecný trest (tedy dvě rány ve hře na rány, v jamkovce jsem prohrál jamku). Pokud jsem to zjistil po několika ranách, tak žádná rána se nepočítá a musím napravit – tedy jít hrát správným míčem. Pokud tak neučiním, dokončím celou jamku a následně odpálím z následujícího odpaliště (v případě osmnácté jamky odejdu z greenu) jsem diskvalifikován,“ říká golfový odborník.

(Visited 719 times, 1 visits today)